Kontakt

Kontakt

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:
Dane adresowe:
 
BUDOWA Sp. z o.o.
ul. Katarzynów 17
99-400 Łowicz
 
tel. (046) 837 55 26
(046) 837 55 28
tel/fax (046) 837 55 27
 
http://www.budowa.lowicz.pl
e-mail: biuro@budowa.lowicz.pl
 
 Prezes Zarządu
 
Prezes Zarządu - Damian Koza-Sankowski
e-mail: biuro@budowa.lowicz.pl
 
 

KRS 0000459234
REGON 101586312
NIP: 834-18-82-086
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 960 000,00 PLN w całości wpłacony